Hydropress

                                                                                 Här hittar du våra hydropresstankar och tillbehör.

Den största skillnaden mellan hydrofor och hydropress är att hydroforen har ingen gummiblåsa/ membran - Vid hydroforen fylls övre del med luft som är i direkt kontakt med vattnet som kan vara en nackdel såsom gaser och korrosionsangrepp kommer in i dricksvatten. En hydropress är försedd med en gummiblåsa (membran) och luft och vatten är separerad inne i tanken.

Vattenkvaliteten har ju avgörande inverkan på korrosionsuppkomsten och bakterier tillväxt. I första hand beror korrosionen på lösta fasta ämnen och gaser lösta i vätskan, alkalinitet, surhet (pH), temperatur, ledningsförmåga (konduktivitet), partikelinnehåll och organisk tillväxt (alger, bakterier mm).

Fördelen med en HYDROPRESS är att det finns inget syre som påverkar dricksvattnet och rostangrepp. Våra HYDROPRESS är försedd med en gummiblåsa/ membran och vattnet kommer aldrig i kontakt med luften.

Vi rekommenderar att kontrollera mottrycket i hydropressen minst var 3 månad. Membran finns att beställa som reservdel och är lätt att byta ut.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.